o nas

Projekt Psychoterapia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Projektu Psychoterapia. Naszym zamierzeniem jest przybliżyć Państwu współczesną kliniczną psychoterapię psychodynamiczną. Wychodząc od klasycznych koncepcji psychoanalitycznych i psychodynamicznych korzystamy ze współczesnych ich rozwinięć i reinterpretacji.

Jesteśmy grupą osób od lat zajmujących się pracą kliniczną z najtrudniejszymi pacjentami. W swojej pracy uwzględniamy realność kliniczną, współczesne odkrycia naukowe, wciąż zmieniający się kontekst socjokulturowy i ewoluującą psychopatologię.

Jesteśmy pasjonatami, dla których psychoterapia jest ważnym aspektem życia. Od lat doskonalimy się w nauczaniu psychoterapii. Bycie psychoterapeutą oznacza ciągły rozwój, ustawiczne poszukiwanie, ale też nie kończącą się konfrontację z tym, co trudne do poznania, nazwania, zrozumienia. Akceptowanie wątpliwości, wytrzymywanie niewiedzy stanowi ważną umiejętność psychoterapeuty. To, czego uczymy, wynika z naszych doświadczeń klinicznych, pracy własnej i superwizji. Wiele szkół psychoterapii redukuje wątpliwości, dążąc do prymatu jednego sposobu myślenia i techniki pracy terapeutycznej. Nieuchronnie prowadzi to do pomijania tego, co trudne do pogodzenia z dominującym paradygmatem.

Szkoły psychoterapii wymagające lojalności dają iluzję bezkonfliktowego postrzegania pracy i relacji terapeutycznej. Równocześnie ograniczają szansę rozwoju poprzez mierzenie się z wątpliwościami i dylematami, które przynosi codzienna praktyka kliniczna. To, co chcemy Państwu zaprezentować, to taki rodzaj kształcenia, w którym siłą są odmienności i dialog. Chcemy, byście Państwo odkryli swój świat intuicji i wiedzy, poszerzając zarazem możliwość rozumienia problematyki pacjentów i siebie samych.

Psychoterapia musi być umieszczona w licznych kontekstach; osadzona na diagnozie nozologicznej, realności klinicznej, kontekście kulturowym. W ramach naszych szkoleń poruszamy również zagadnienia związane z różnymi ważnymi kontekstami uprawiania psychoterapii. Proponujemy Państwu szkolenie zbudowane na uwzględnianiu dylematów, różnorodności i wątpliwości. Psychoterapia to rozmowa prowadząca do zrozumienia siebie. Psychoterapia to relacja, w której słowa niosą zmianę.

Projekt Psychoterapia to relacja i słowa.

Projekt Psychoterapia
Centrum Szkoleń Psychoterapeutycznych
Instrumenty uniesione w górę na szarym tle

Nasz zespół

lekarz, specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży
psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor
psycholog kliniczny, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka