Katarzyna Augustyn
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor

Jestem psychologiem, superwizorem aplikantem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży. Terapeutą oraz superwizorem uzależnień. 

Od czasu studiów psychologicznych fascynowała mnie wiedza o rozwoju ludzkiej psychiki a także konsekwencjach zakłóceń tego rozwoju i możliwości leczenia ich. Miałam duże szczęście trafić na mentorów w tych dziedzinach. Wywarło to ogromny wpływ na mnie i moją pracę w aspekcie etyki, zaangażowania, otwartości na drugiego człowieka, poszukiwań opisu wewnętrznych światów. 

Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczyłam także min.  w szkoleniach Anna Freud Center Parent-Infant Training oraz Parent-Infant Observation. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodymanicznej.

Od początku pracy zawodowej prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, głównie w aspekcie zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień. Od 9 lat zajmuję się także terapią rodzic-niemowlę. Obecnie pracuję w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Programie Psychoterapii Więzi Rodzic–Niemowlę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzę także praktykę prywatną.

Od kilkunastu lat  jako wykładowca uczę adeptów psychoterapii oraz lekarzy psychiatrów różnych aspektów pracy psychoterapeutycznej. Współpracuję min. z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM i Katedrą Psychoterapii UJ CM.  

Zarówno w pracy terapeutycznej, superwizyjnej jak i dydaktycznej, ważne dla mnie jest stworzenie takiej przestrzeni międzyludzkiej, aby to, co ma w niej zaistnieć, być, zadziało się w możliwie najlepszym i najgłębszym sensie. Dociekanie i poszerzanie wiedzy jest istotną wartością mojego życia a wykorzystywanie jej w relacji opartej na szacunku i uczciwości, istotną wartością mojej pracy.