dr hab. n. med. Maciej Pilecki
lekarz, specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży

Certyfikowany psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, lekarz, specjalista psychiatrii oraz psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończył szkolenie systemowe (pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Józefik) oraz kurs całościowy psychodynamiczny (pod kierownictwem dr Piotra Drozdowskiego). Uczestniczył w szkoleniach Anna Freud Center Parent–Infant Training oraz Parent–Infant Observation. 

Psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, lider grup Balinta Międzynarodowego Towarzystwa Balintowskiego, kierownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, pełni funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie. Kierownictwo Oddziału i Kliniki objął po dwuletnim pobycie w Kanadzie, gdzie pełnił funkcję adiunkta (assistant profesor) i szefa zespołu leczenia zaburzeń odżywiania Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Queens University i Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston oraz konsultanta Ośrodka Socjoterapii „Open Doors” w Smiths Falls. 

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. Doświadczony wykładowca i nauczyciel psychiatrii i psychoterapii. Od lat zaangażowany w prowadzenie zajęć z psychoterapii dzieci i młodzieży i psychoterapii psychodynamicznej w ramach m.in. Fundacji Na Szlaku, Fundacji Kontekst, Studiów Podyplomowych z Psychoterapii w ramach UJ CM, Ośrodka Regeneracja, Zaawansowanej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.