Farmakoterapia dla psychoterapeutów

Farmakoterapia dla psychoterapeutów

W okresie rozwojowym jedynie nieliczne zaburzenia psychiczne mogą być leczone za pomocą farmakoterapii ponad wszelką wątpliwość. Dotyczy to schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, ciężkiej depresji oraz nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W innych zaburzeniach wskazania do farmakoterapii są dyskusyjne, a dowody na skuteczność leczenia niejednoznaczne. W ramach zajęć przedstawione zostaną główne grupy leków stosowanych w psychiatrii dzieci i młodzieży, zasady ich stosowania w ramach ChPL, aktualnej wiedzy medycznej i eksperymentu leczniczego. Zarówno przepisanie leku, jak i odpowiedź na leczenie stanowią elementy relacji terapeutycznej i podlegać mogą zjawiskom przniesieniowym i przeciwprzeniesieniowym.

Grupa docelowa
studenci pedagogiki, psychologii i kierunków medycznych, psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci środowiskowi, interwenci kryzysowi
Prowadzący
Maciej Pilecki
Czas trwania
3 godziny zegarowe
Forma prowadzenia
twarzą w twarz, zdalna, hybrydowa
Charakter zajęć
warsztatowo-seminaryjny
Cena
250 PLN
Zgłoszenia
kontakt@projektpsychoterapia.pl
Data i godzina
termin do uzgodnienia po zebraniu grupy