Genogram projekcyjny

Genogram projekcyjny

Genogramy są uznaną techniką pomagająca w rozumieniu różnorodnych aspektów funkcjonowania rodzin w oparciu o standaryzowany format graficznego zapisu. Genogramy są użyteczne zarówno w gromadzeniu danych o rodzinie, jak  i w pracy terapeutycznej z rodziną. W tym ostatnim wypadku genogram rysowany przez klinicystę na podstawie informacji przekazywanych przez członków rodziny pozwala na wypracowanie z rodziną wspólnego języka, uwzględniającego znaczenie transgeneracyjnej historii rodziny, cyklu życia rodziny, relacji emocjonalnych. 

Jedną z odmian techniki genogramu jest genogram określany mianem projekcyjnego (projective genogramming). Technika ta, w prezentowanej w poniższym tekście wersji, opracowana i rozwinięta została przez Florence Kaslow. Swoje zaangażowane w jej rozwój opisuje ona jako związane z pewną przypadkową sytuacją w trakcie nauczania terapii rodzin. Prosząc swoich uczniów, po wyjaśnieniu im znaków genogramu, o narysowanie własnego genogram zapomniała powiedzieć by narysowali „rodzinę pochodzenia” oraz by rysując sięgnęli pamięcią „tak daleko, jak pamiętają”. Gdy rozpoczęła dyskusję sporządzonych drzew rodzinnych, zaskoczyło ją, iż dana studentom wolność zaowocowała powstaniem bardzo zróżnicowanych rysunków wykonanych w wewnętrznej logice nieświadomych uwarunkowań. Zapoczątkowało to zainteresowanie Kaslow takim właśnie sporządzaniem genogramów, zarówno w szkoleniu terapeutycznym, jaki i pracy klinicznej. 

Moje osobiste zainteresowanie tą metodą pojawiło się w trakcie własnej pracy genogramowej, gdy po naszkicowaniu swojego pierwszego drzewa rodzinnego, zorientowałem się, iż nie uwzględniłem w nim jednej, istotnej w moim życiu osoby. Doświadczenie to zainteresowało mnie tymi aspektami technik genogramowych, które odnoszą się do wpływu nieświadomości, wywierać może ona na ten z pozoru techniczny aspekt pracy terapeutycznej. Warsztat oparty jest o moje własnych doświadczenia w pracy z genogramem projekcyjnym opartych o pionierską pracę Kaslow. Metody tej używam głównie w pracy szkoleniowej. 

Przez ostatnie 25 lat przeprowadziłem około 50 projekcyjnych sesji genogramowych z udziałem osób pochodzących z różnych kontekstów kulturowych i krajów. Geogram projekcyjny stanowi w tym względzie izolowany warsztat lub część dłuższego szkolenia, bywa on analizowany grupowo lub indywidualnie na tle grupy, podobnie jak robi się to w trakcie sesji genogramowej. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość sporządzenia swojego  genogramu projekcyjnego.

Grupa docelowa
studenci pedagogiki, psychologii i kierunków medycznych, psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci środowiskowi, interwenci kryzysowi, lekarze
Prowadzący
Maciej Pilecki
Czas trwania
6 godzin zegarowych
Forma prowadzenia
twarzą w twarz, zdalna, hybrydowa
Charakter zajęć
warsztatowy
Cena
300 PLN
zgłoszenie
kontakt@projektpsychoterapia.pl
Data i godzina
termin do uzgodnienia po zebraniu grupy