Ocena stanu psychicznego nastolatka pod kątem określenia wskazań do psychoterapii

Ocena stanu psychicznego nastolatka pod kątem określenia wskazań do psychoterapii

Ocena stanu psychicznego adolescenta podejmowana być może z kilku powodów. Najbardziej oczywisty z nich związany jest z postawieniem diagnozy psychiatrycznej i wyborem optymalnego leczenia. Ocena ta bywa wykonywana w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych przez lekarzy medycyny ratunkowej dla oszacowania ryzyka samobójczego pacjenta, wykluczenia somatycznych uwarunkowań nagle występujących zaburzeń psychicznych. Może być też prowadzona przez psychologa klinicznego w celu postawienia diagnozy psychologicznej i określenia wskazań do postępowania terapeutycznego czy też przez psychoterapeutę planującego psychoterapię. Ocena stanu psychicznego adolescenta obejmuje kilkanaście punktów, wokół których skupiać muszą się nasze pytania, obserwacja i interakcja z pacjentem i jego bliskimi.  Ważna bywa w niej też analiza naszych własnych emocji. W zależności od celu pojawiać będą się w niej elementy rozłączne. Uwzględnienie kilku aspektów, jest jednak niezbędne w każdym wypadku. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, co decydujemy się wykonać, a jakie elementy badania są przez nas pomijane. Oceniając stan psychiczny nastolatka  zadajemy typowe pytania, które muszą paść w wywiadzie za każdym razem. Dopytujemy również o kwestie, które dotyczyć mogę konkretnej badanej osoby. O niektóre ze spraw zapytamy rodziców, o inne nastolatka przy rodzicach, o inne wreszcie samego nastolatka. Pominięcie niektórych z zagadnień może być uznane za błąd sztuki. 

Ocena stanu psychicznego nastolatka wymaga dobrej znajomości psychopatologii okresu rozwojowego, specyfiki przebiegu dojrzewania i kryzysu adolescencyjnego, typowych zjawisk zachodzących w rodzinie separującego się nastolatka. Istotna może być też wiedza dotycząca dynamicznie zmieniającego się świata kultury młodzieżowej. 

Poznawanie drugiego człowieka to proces związany z podjęciem wyzwania głębokiej interakcji międzyludzkiej. W ocenie stanu psychicznego korzystamy nie tylko z naszego intelektu ale też doświadczamy osobowej relacji. Doświadczamy emocji, które w takiej interakcji się pojawiają. Badanie w psychiatrii, psychologii i psychoterapii niesie w sobie moc zmiany. Może uwalniać od bólu psychicznego, dawać nadzieję na uzyskanie pomocy. Zdarza się, iż jedna rozmowa z pacjentem i jego rodziną doprowadzić może do ustąpienia np. objawów lękowych. To od tej jednej rozmowy może zależeć, czy pacjent podejmie próbę samobójczą czy nie. Celem warsztatu jest przedstawienie osobom biorącym udział w szkoleniu podstawowych zasad prowadzenia oceny stanu psychicznego adolescenta.

Grupa docelowa
studenci pedagogiki, psychologii i kierunków medycznych, psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci środowiskowi, interwenci kryzysowi, lekarze
Prowadzący
Maciej Pilecki
Czas trwania
6 godzin zegarowych
Forma prowadzenia
twarzą w twarz, zdalna, hybrydowa
Charakter zajęć
warsztatowo-seminaryjny
Cena
300 PLN
Zgłoszenia
kontakt@projektpsychoterapia.pl
Data i godzina
termin do uzgodnienia po zebraniu grupy