Praca z pacjentem w kryzysie samobójczym

Praca z pacjentem w kryzysie samobójczym

W swojej pracy terapeuta dziecięco-młodzieżowy styka się bardzo często z zachowaniami autodestrukcyjnymi swoich pacjentów. Pomimo bogatej literatury na ten temat, dostępnych informacji w sieci, klinicyści w swojej praktyce nieustannie mierzą się z niepewnością, wątpliwościami i poczuciem niewiedzy. Diagnoza zamierzonych samouszkodzeń, tendencji samobójczych, myśli samobójczych oraz czynników ryzyka jest niezwykle istotna w kontakcie z dziećmi i młodzieżą, jednakże znajomość procedur i osiągnięć nauki często nie stanowi wystarczającej ochrony przed niebezpieczeństwem utraty życia pacjenta. Każdy zgłaszający się do nas pacjent, pomimo tego, że mieści się w różnych statystykach i grupach, jest podmiotem z indywidualną historią i doświadczeniami nieredukowalnymi do żadnych ogólnych opisów. Wrażliwość na tę wyjątkowość i szczególność każdego pacjenta może być często kluczowa w uchwyceniu i traktowaniu problemu, a w dalszej kolejności w sugerowanym postępowaniu terapeutycznym. W proponowanych zajęciach wykładowo-warsztatowych zostaną przedstawione ogólne zasady zalecane w diagnozie dzieci i młodzieży pod kątem minimalizowania ryzyka zachowań samobójczych. Szczególny nacisk zostanie położony na próbę uchwycenia indywidualnego kontekstu uruchamiającego proces samobójczy.

Grupa docelowa
psychoterapeuci, psycholodzy, studenci, pedagodzy
Prowadząca
Małgorzata Ławniczek
Czas trwania
4 godziny zegarowe
Forma prowadzenia
na żywo, online
Charakter zajęć
wykładowo-warsztatowy
Cena
350 PLN
Zgłoszenia
kontakt@projektpsychoterapia.pl
Data i godzina
do ustalenia z uczestnikami