Superwizje indywidualne i grupowe dla psychoterapeutów przygotowujących się do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (opracowanie przypadku)

Superwizje indywidualne i grupowe dla psychoterapeutów przygotowujących się do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (opracowanie przypadku)

Spotkania superwizyjne podczas których będziemy dynamicznie opracowywać materiał kliniczny. Szczególną uwagę poświęcimy pierwszym spotkaniom z pacjentem (sesje konsultacyjno-diagnostyczne), jako momentem rozpoczynającym wstępne rozumienie problematyki pacjenta, tworzenie pierwszych hipotez łączących objawy, uwarunkowania osobowościowe z osobistym doświadczeniem oraz aktualnym momentem w życiu. Następnie będziemy analizować proces psychoterapii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odtwarzanie się w relacji psychoterapeutycznej wczesnodziecięcych doświadczeń pacjenta. 

Spotkania będą również okazją do rozmowy o zapisie materiału z sesji, zgodnie w wymaganiami PTP oraz o egzaminie.

Grupa docelowa
psychoterapeuci
Prowadząca
Kamila Wierba-Rak
Czas trwania
1-3 godzin zegarowych
Forma prowadzenia
na żywo, online
Charakter zajęć
superwizja
Cena
200 PLN/osoba
Zgłoszenie
wierba.psychoterapia@gmail.com
Data i godzina
do ustalenia z uczestnikami